Värmepumpar

Vi hjälper dig att välja rätt värmepump till just ditt hus!

ENERGITEKNIK AB har över 40 års erfarenhet av att projektera samt installera värmepumpar. Idag över totalt 1000 installationer. Vi är oberoende av tillverkare och kan därför utan att vara partiska välja just den värmepump som är den absolut bästa lösningen för dig och ditt hus.

Energiteknik syd AB arbetar med kyl- och värmeteknik, lite förenklat kallas detta för energiteknik.

 

Idag omfattar våra verksamhetsområden kylservice, värmepumpar, produktion samt försäljning av värmeväxlare. Vi erbjuder installation och service av både kyl- och frysrum, värmepumpar samt solceller.

Värmepumpar

Vi hjälper dig att välja rätt värmepump till just ditt hus. Energiteknik Syd har stor erfarenhet av att projektera samt installera värmepumpar.

Vi hjälper dig att välja just den värmepump som är den absolut bästa lösningen för dig och ditt hus.

Kylservice

Vi servrar allt från mindre luftkonditioneringsaggregat till kyl- och frysrum åt bland annat kommuner, landsting, butiker och större företag i Skåne. Våra servicetekniker är välutbildade kyltekniker med stor erfarenhet av kylinstallationer.

Produktion

Vår erfarenhet från praktiskt fältarbete gör att vi kan hjälpa uppdragsgivare att beräkna, konstruera och bygga prototyper till kylaggregat i mindre samt medel-stora legoserier. Våra uppdragsgivare bygger in våra aggregat i sina system som sedan levereras och installeras över hela världen.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Kontakta oss via telefon 0418-660375 eller på info@energitekniksyd.se

Våra Produktleverantörer

Energiteknik syd AB

Energiteknik syd AB har sedan 70-talet arbetat med kyl- och värmeteknik som förenklat kallas för energiteknik. Tidigare utgickvår verksamhet från Teckomatorp. Numera ligger företaget i Vallåkra. Idag omfattar våra verksamhetsområden kylservice, värmepumpar, legoproduktion samt försäljning av värmeväxlare. Vi erbjuder installation och service av både kyl- och frysrum, värme-pumpar samt solceller.