Vår erfarenhet från praktiskt fältarbete gör att vi kan hjälpa uppdragsgivare att beräkna, konstruera och bygga prototyper till kylaggregat i mindre samt medel-stora legoserier. Våra uppdragsgivare bygger in våra aggregat i sina system som sedan levereras och installeras över hela världen.

Under åren har vi på legobas byggt värmepumpar, vätska-vätska kylaggregat för förpackningsmaskiner, kylackumulatoraggregat för medicinskt bruk m.m.

Tillverkningen sker i en modern anläggning där vi även har möjligheten att prov-köra kyl- och frysaggregat samt värmepumpar.

För mer information eller kostnadsförslag kontakta oss

Energiteknik syd AB

Energiteknik syd AB har sedan 70-talet arbetat med kyl- och värmeteknik som förenklat kallas för energiteknik. Tidigare utgickvår verksamhet från Teckomatorp. Numera ligger företaget i Vallåkra. Idag omfattar våra verksamhetsområden kylservice, värmepumpar, legoproduktion samt försäljning av värmeväxlare. Vi erbjuder installation och service av både kyl- och frysrum, värme-pumpar samt solceller.