Vi servrar allt från mindre luftkonditioneringsaggregat till kyl- och frysrum åt bland annat kommuner, landsting, butiker och större företag i Skåne.


Våra servicetekniker är välutbildade kyltekniker med stor erfarenhet av kylinstallationer.

En av våra styrkor är att samtliga anställda ingår i vårt kompetensnätverk, där de via modern kommunikationsteknik står i ständig kontakt med arbetsledaren, som står i direkt kontakt med tillverkarens supportavdelning.

Våra kunders anläggningar registreras i ett kyldataprogram där dess specifikationer finns tillgängliga och dess historik kan följas. Detta innebär optimala och effektiva processer som kunden tjänar på.

 

Energiteknik syd AB

Energiteknik syd AB har sedan 70-talet arbetat med kyl- och värmeteknik som förenklat kallas för energiteknik. Tidigare utgickvår verksamhet från Teckomatorp. Numera ligger företaget i Vallåkra. Idag omfattar våra verksamhetsområden kylservice, värmepumpar, legoproduktion samt försäljning av värmeväxlare. Vi erbjuder installation och service av både kyl- och frysrum, värme-pumpar samt solceller.