Installation av Solceller i Helsingborg och Skåne

 

Energiteknik syd skräddarsyr och installerar en optimal solcell-anläggning utefter era behov och förutsättningar. Du gör en garanterat lönsam investering. Du får lägre och jämnare energikostnader från dag ett. Efter cirka 10 år är ditt solcellssystem avbetalat. Därefter gör du en ren vinst.

Paneler med solceller omvandlar solljus till elenergi. Likströmmen från solcellerna omvandlas i en växelriktare till växelström, som kan användas direkt i fastigheten (egenförbrukning) eller matas ut på elnätet för försäljning till elnätsbolaget. Alternativt kan likströmmen användas direkt, om lämpliga förbrukare som t.ex. likströmsmotorer eller eluppvärmning behöver försörjas med el. Samtidigt som panelpriserna har sjunkit kraftigt har solcellsindustrin i världen expanderat mycket snabbt under de senaste 15 åren, 2014 installerades ungefär 45 000 MW i världen (motsvarande ungefär 10 miljoner hustak).

Energiteknik syd AB skräddarsyr och installerar en optimal solcell-anläggning utefter Era behov och förutsättningar. Vi kan ytterligare föreslå lösningar för hur du kan trimma din värmepump med solceller.

 

Solcellskalkulator

För att bilda sig en uppfattning om hur mycket energi som är möjlig att utvinna ur en solcellsanläggning ,just på ”mitt” tak, har vi nedan en länk som hjälper till med beräkningen. Länken tillhandahålls av ett oberoende laboratorium som med uppdrag från eu har samlat data till vår hjälp.

Följ denna länk och lägg in data med grund för Dina egna förutsättningar så får du en beräkning på hur mycket just Din anläggning kan bidra med. Värdena är normalårskorrigerade med genomsnitt ett antal år.

Länk: SOLCELLSKALKULATOR

För mer information och kostnadsförslag kontakta oss

Energiteknik Syd AB
Norra Vallåkravägen 8
253 41 Vallåkra
Telefon: 0418-660375

Energiteknik syd AB

Energiteknik syd AB har sedan 70-talet arbetat med kyl- och värmeteknik som förenklat kallas för energiteknik. Tidigare utgickvår verksamhet från Teckomatorp. Numera ligger företaget i Vallåkra. Idag omfattar våra verksamhetsområden kylservice, värmepumpar, solenergi, legoproduktion samt försäljning av värmeväxlare. Vi erbjuder installation och service av både kyl- och frysrum, värme-pumpar samt solceller.